การผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าผ่านกล้องแนวใหม่ โดยใช้เอ็นมาทดแทนสองเส้น (Arthroscopic Double Bundle Anterior Cruciate Ligament Reconstruction)

เอ็นไขว้หน้า (ACL) เป็นเอ็นที่อยู่ในข้อเข่า มีหน้าที่สำคัญในการป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนตัวของกระดูกหน้าแข้งไปข้างหน้ามากกว่าปกติ (Anterior Tibial Translation) และป้องกันไม่ให้เกิดการหมุนของข้อเข่า ดังนั้นถ้าเอ็นไขว้หน้าขาดจะทำให้เกิดภาวะเข่าไม่มั่นคง (Knee instability) ส่วนใหญ่แล้วมักพบการฉีกขาดของเอ็นไขว้หน้าจากการเล่นกีฬา ผู้ป่วยที่มีอายุน้อย มีความจำเป็นที่ต้องทำงานหนักหรือเล่นกีฬา ควรได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดนำเส้นเอ็นส่วนอื่นของร่างกายที่มีความสำคัญน้อย มาทดแทนเอ็นไขว้หน้าที่ขาดไป

ปัจจุบันการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าผ่านกล้องมีหลายวิธี และมีการพัฒนาวิธีการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะทดแทนตำแหน่งและเลียนแบบหน้าที่และการทำงานของเอ็นไขว้หน้าให้ได้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด (Anatomic ACL-R)

การผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าผ่านกล้องโดยใช้เอ็นมาทดแทนสองเส้น (Arthroscopic double bundle ACL-R) เป็นวิธีการผ่าตัดแนวใหม่ที่เลียนแบบธรรมชาติมากที่สุด ให้ผลการรักษาที่ดีเยี่ยม และผู้ป่วยสามารถกลับไปทำงานหนักหรือเล่นกีฬาได้ใกล้เคียงระดับเดิม 

2%20(Custom)

การผ่าตัดข้อเข่าผ่านกล้อง

5%20(Custom)

ภาพการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าผ่านกล้อง  

โดยใช้เอ็นมาทดแทนสองเส้น

4%20(Custom)

เส้นเอ็นส่วนอื่นที่นำมาทดแทนเอ็นไขว้หน้าที่ขาดไป

6%20(Custom)

ภาพ X-ray ข้อเข่าหลังผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าผ่านกล้อง 

โดยใช้เอ็นมาทดแทนสองเส้น