ปวดท้องประจำเดือน (อย่าละเลย)

ปัญหาที่ผู้หญิงส่วนใหญ่มักพบเป็นประจำทุกๆ เดือน คือ การปวดท้องประจำเดือน มีผู้หญิงจำนวนหนึ่งต้องลางานหรือลาเรียน เนื่องจากปวดท้องประจำเดือน โดยเฉลี่ยผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์มักลาป่วย 1-4 วันต่อเดือน เนื่องจากมีอาการปวดประจำเดือนมากจนไม่สามารถมาเรียนหรือทำงานได้

การตรวจเพื่อวินิจฉัย

 1. ซักประวัติ
 2. ตรวจร่างกายด้วยการคลำหน้าท้องและการตรวจภายใน
 3. ตรวจโดยใช้เครื่องมือพิเศษ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของแพทย์
  - ตรวจอัลตร้าซาวด์บริเวณท้องน้อย (Pelvic Ultrasound) หรือทางช่องคลอด (Transvaginal Ultrasound)
  - ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
  - ตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

การรักษา

 1. ใช้ยารับประทาน บรรเทาอาการปวด
 2. รับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด
 3. ฉีดยาฮอร์โมนคุมกำเนิด
 4. การผ่าตัด