พันธกิจและวิสัยทัศน์

โรงพยาบาลมิชชั่นมุ่งมั่นที่จะสะท้อนความรักของพระเจ้าผ่านการรักษา แบ่งปัน และดูแลด้วยความรัก ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยทีมงานระดับวิชาชีพที่มีความมุ่งมั่น เอื้ออาทร 

ค่านิยม

  • การให้ความสำคัญกับลูกค้า
  • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • การให้ความร่วมมือ / การทำงานเป็นทีม
  • การติดต่อสื่อสาร
  • จิตสำนึกด้านความปลอดภัย
  • จิตวิญญาณ
DSC_0051p_resize