พันธกิจและวิสัยทัศน์

mission-01

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลมิชชั่นมุ่งมั่นที่จะสะท้อนความรักของพระเจ้าผ่านการรักษา แบ่งปันและดูแลด้วยความรัก

mission-02

พันธกิจ

ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยทีมงานระดับวิชาชีพที่มีความมุ่งมั่น เอื้ออาทร