ห้องพักผู้ป่วย

VIP

Suite

Private

ประเภทห้อง สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ
พยาบาล
ค่าบริการ
โรงพยาบาล
ราคารวม
ห้องรวมชาย/หญิง 7 เตียง เครื่องปรับอากาศ 400 300 300 100 1,100
ห้องรวม 4 เตียง เครื่องปรับอากาศ 700 300 500 100 1,600
ห้องคู่ เครื่องปรับอากาศ,ตู้เย็น,โทรศัพท์ 1,000 300 600 100 2,000 
ห้องเดี่ยวมาตรฐาน เครื่องปรับอากาศ,ตู้เย็น,โทรศัพท์,โทรทัศน์ 1,400 400 1,100 200 3,100
ห้องเดี่ยวใหญ่(Deluxe) เครื่องปรับอากาศ,ตู้เย็น,โทรศัพท์,โทรทัศน์
2,000 400 1,100 200 3,700
ห้องเดี่ยวใหญ่พิเศษ (VIP) เครื่องปรับอากาศ,ตู้เย็น,โทรศัพท์,โทรทัศน์,DVD 2,500 500 1,400 200 4,600
ห้องสูท เครื่องปรับอากาศ,ตู้เย็น,โทรศัพท์,โทรทัศน์,DVD,ตู้เซฟ 3,000 500 1,400 200 5,100

หมายเหตุ

  • ค่าบริการที่แสดงดังกล่าวไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวิชาชีพแพทย์ ค่าหัตถการ ค่าอุปกรณ์ และอื่นๆ                
  • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติม

 แผนก Admitting:โทร 02 282 1100 ต่อ 100 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

            E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.