ห้องพักผู้ป่วย

VIP

Suite

Private

Room 2023 Th

สอบถามเพิ่มเติม

แผนก Admitting:โทร 02 282 1100 ต่อ 100 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.