ในทางจักษุวิทยาจะจัดอาการตาเหล่ ตาเข เป็นปัญหาเดียวกันคือ ภาวะที่ตาดำทั้งสองข้างไม่ตรงหรือขนานอยู่ตามแนวธรรมชาติเช่น ตาดำข้างใดข้างหนึ่งลอยขึ้นบน ตาดำลอยลงล่าง รวมแล้วเรียกปัญหานี้ว่าตาลอย ส่วนตาดำหันออกด้านข้างหรือหันเข้าด้านในจะเรียกว่าตาเขเข้าในหรือตาเขออกนอก ส่วนตาเอกไม่มีคำจำกัดความที่ชัดเจน คือไม่เขชัดเจน แต่เมื่อคนไข้เผลอจะเห็นว่าตามีลักษณะเหล่ไม่ขนานกันทั้งสองข้างโดยที่ตัวคนไข้ไม่คอ่ยรู้สึก ทั้งไม่รู้ว่าใช้ตาข้างไหนมองเนื่องจากความเคยชิน ทั้งนี้ตาคนเราจะมีกล้ามเนื้อหกมัด หากเป็นอัมพาตมัดใดมัดหนึ่งก็จะเกิดภาพซ้อน เป็นอัมพาตมาจากกล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งการรักษาในผู้ใหญ่จะทำเพื่อความสวยงามหลังผ่าตัดตาแล้วตาตรงก็ถือว่าหาย กรณีเด็กเล็กเมื่อผ่าตัดไปแล้วจำเป็นต้องมาตรวจเช็คเป็นระยะ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทั้งของสายตาและกล้ามเนื้อตา ทั้งนี้การผ่าตัดรักษาไม่น่ากลัวอย่างที่คิดผู้มีอาการตรวจปรึกษาแพทย์แต่เนิ่นๆ

รับคำปรึกษาและรับบริการตรวจสุขภาพตาในเด็กได้ที่คลินิกจักษุโรงพยาบาลมิชชั่น