คลินิก ตา หู คอ จมูก ให้บริการตรวจรักษาโรคทางหู คอ จมูก ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเช่น การส่องกล้องตรวจทางตา หู คอ จมูก ที่สามารถแสดงผลทางจอมอนิเตอร์ได้

N/A

N/A

รอข้อมูล

N/A