อาการที่พบบ่อยในกลุ่มอาการของโรคระบบทางเดินอาหาร ผลของโรคระบบทางเดินอาหารมักมีอาการเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับอาการตกเลือด และอาการอึดอัดแน่นท้อง

การทำเอกซเรย์กระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ (X-RAY GASTRO-INTESTINAL TRACT) / คำแนะนำในการเข้ารับการรับการผ่าตับ

N/A

N/A

N/A