อาการที่พบบ่อยในกลุ่มอาการของโรคระบบทางเดินอาหาร

ผลของโรคระบบทางเดินอาหารมักมีอาการเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับอาการตกเลือดและอาการอึดอัดแน่นท้อง เช่น

 • อาการแน่นท้องมีแก๊สมากในกระเพาะอาหารและลำไส้
 • แสบร้อนในช่องอกและช่องท้อง
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ปวดท้อง
 • การเกิดแผลและแตก (Perforation) ของอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ทำให้มีเลือดออก (มาก/น้อยขึ้นกับความรุนแรงของโรค)
 • อาเจียนเป็นเลือด (Hematemesis)
 • มีเลือดปนออกมากับอุจจาระ (Hematochezia)
 • ช่องท้องอักเสบ
 • ท้องผูก
 • ท้องเสีย

ทั้งนี้อาการต่างๆ เหล่านี้จะแสดงในระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันทั้งระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง

โรคของระบบทางเดินอาหาร

เนื่องจากระบบทางเดินอาหารมีหลายอวัยวะที่เกี่ยวข้อง โรคจึงมีความหลากหลายไปตามอวัยวะนั้นๆ ดังนี้

 • โรคของช่องปากเช่น ฟันผุ โรคของเหงือกและฟัน มะเร็งช่องปาก
 • โรคและความผิดปกติของหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร เช่น มะเร็งของหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร การไหลย้อนของกรดในกระเพาะอาหารเข้าสู่หลอดอาหาร การสวมรัดของกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ ไส้ติ่งอักเสบ
 • ปัญหาที่เกิดจากการย่อยและดูดซึมอาหารผิดปกติ ทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร
 • ภาวะอุดตันของทางเดินอาหาร การสวมซ้อนของลำไส้
 • แผลในระบบทางเดินอาหาร เช่น แผลในกระเพาะอาหาร แผลในลำไส้
 • โรคของตับและถุงน้ำดี เช่น นิ่วในถุงน้ำดี มะเร็งตับ ตับแข็ง ตับอักเสบจากพิษและเชื้อโรค
 • โรคของลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ ริดสีดวงทวาร เป็นต้น

การตรวจวินิจฉัยโรค

การตรวจเพื่อวินิจฉัยและคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารมีหลายชนิด ซึ่งแพทย์จะพิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้

 • เอกซเรย์หลอดอาหารและกระเพาะอาหาร (Upper GI Series X-ray) การเตรียมตัวก่อนตรวจผู้ป่วยต้องงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 • เอกซเรย์ลำไส้ใหญ่ (Barium Enema X-ray) การเตรียมตัวก่อนตรวจผู้ป่วยจะได้รับการสวนอุจจาระหรือยาระบายเพื่อขับถ่ายอุจจาระออกให้หมด
 • การส่องกล้องดูระบบทางเดินอาหาร (Endoscopy) ซึ่งแพทย์จะพิจารณาว่าจะต้องทำการตรวจดูส่วนใด เช่น การส่องกล้องดูหลอดอาหารและลำไส้เล็ก (Gastroscopy) การส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) เป็นต้น
 • การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ (Biopsy)
 • การส่งตรวจอุจจาระเพื่อดูพยาธิ และภาวะเลือดออกปนมากับอุจจาระ
 • การตรวจช่องปากและฟัน
 • การตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ช่องท้อง
 • การตรวจเลือดเพื่อหาค่าความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร

คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลมิชชั่น

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานคุณภาพ ด้วยบริการที่ได้มาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ครบครันเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับบริการทุกท่านจะได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงปัญหา และปลอดภัย ในราคายุติธรรม ทั้งในส่วนของการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ และการรักษาด้วยยาและการบำบัดที่เหมาะสมเฉพาะโรค

เวลาเปิดบริการ

อาทิตย์ 08.00-10.00 น.
จันทร์ 08.00-16.00 น.
พฤหัสบดี 17.00-19.00 น.