การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช คำตอบที่ลงตัว แผลเป็นเล็กกว่า เจ็บน้อยกว่า กลับบ้านเร็วกว่า

การผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าผ่านกล้องแนวใหม่โดยใช้เอ็นมาทดแทนสองเส้นและการผ่าตัดส่องกล้องในข้อ (Arthroscopic Surgery)

N/A

N/A

N/A