แผนกกายภาพบำบัดให้การบริการตรวจ ประเมิน วินิจฉัย การบำบัดความบกพร่องของร่างกาย ซึ่งเกิดจากภาวะของโรค รวมทั้งการให้คำปรึกษาในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการของร่างกายและจิตใจด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบกระดูกกล้ามเนื้อ

หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง ปวดคอ ปวดเข่า ปวดไหล่ หรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย หรือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เช่น เทนนิส เอลโบล (Tennis’s elbow ), กอลฟ์เฟอร์ เอลโบล (Golfer’s elbow ), ปวดหลัง (Back strain), ปวดคอ (Neck strain), ข้อเท้าแพลง (Ankle sprain ), ข้อไหล่ติด (frozen shoulder), ข้อติดหลังถอดเฝึอก (joint stiffness) และอื่นๆ

การบำบัดรักษาโดยการใช้เครื่องไฟฟ้า เช่น คลื่นเสียงอุลตราซาวด์ (Ultrasound), คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Diathermy), เครื่องดึงคอ ดึงหลัง (Traction), เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าลดปวด (Interference), การอบแผ่นร้อน (Hydrocollator) และการบำบัดโดยใช้มือ เช่น Mobilization, Stretching, Therapeutic Exercise และอื่นๆ

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสาท

หมายถึง ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia), อัมพาตครึ่งท่อน (Paraplegia), เส้นประสาทหน้าอักเสบ Bell’s palsy อื่นๆ

การบำบัดรักษาโดยการออกกำลังกาย เช่น ฝึกผู้ป่วยลุกนั่ง ยืน เดิน เพื่อเคลื่อนตัวไปได้ด้วยตนเอง การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า เป็นต้น

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และหลอดเลือด

การบำบัดโดยการเคาะปอด การสั่น การจัดท่าระบายเสมหะ การฝืกหายใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบทางเดินหายใจ การออกกำลังกายเพื่อฝึกให้เกิดความทนทานของระบบหัวใจและหลอดเลือด

DSC 0105 resize DSC 0073 resize

 

บริการด้านอื่นๆ

  • ให้บริการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน ฯลฯ
    มีการแนะนำการให้การออกกำลังกายและการดูแลเท้า ให้บริการ ให้คำปรึกษา แนะนำ สอนวิธีการดูแลและรักษาตนเองแก่ผู้ป่วย หรือญาติที่ต้องดูแลผู้ป่วยเพื่อให้กระบวนการฟื้นตัวผู้ป่วยเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมงานกายภาพบำบัด
  • ให้บริการการนวด
    มีบริการนวดแบบแผนปัจจุบัน (Swedish massage) เพื่อการรักษาและผ่อนคลายกล้ามเนื้อและคลายเครียด นวดตัว นวดฝ่าเท้า

สามารถติดต่อหรือทำนัดโดยตรงได้ที่ 022811422, 022821100 ต่อ 173,184