แผนกศาสนกิจ

DSC_0797_resize.JPG
DSC_0810_resize.JPG
พันธกิจ เตรียมประชากรสำหรับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์
วิสัยทัศน์ ให้การดำเนินตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์อยู่ในใจของพนักงานทุกคน
คุณค่า
  • ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระเยซูทุกวัน
  • ไว้วางใจในพระคำของพระเจ้า
กิจกรรม
  • รายการนมัสการเช้า
  • สัปดาห์อธิษฐาน
  • เยี่ยมเยียนผู้ป่วย
  • นำคณะนักร้องร้องเพลงเยี่ยมผู้ป่วย