บริการผู้ป่วยนานาชาติ

ให้บริการดูแลรักษาและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติ โดยมีทีมงานทั้งแพทย์ พยาบาล เฉพาะทาง คอยอำนวยความสะดวกสบายให้กับชาวต่างชาติเปรียบเสมือนได้รับบริการรักษาที่ประเทศบ้านเกิดอีกด้วย

การบริการ

  • บริการจองที่พักและโรงแรม
  • บริการรถรับส่งถึงสนามบิน
  • บริการต่อ VISA
  • บริการส่งเอกสารด้านการแพทย์ ทั้งไปรษณีย์ แฟกซ์ และ อีเมล
  • บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • ให้บริการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลคู่สัญญา
  • เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างผู้ป่วยกับโรงพยาบาล บริษัทประกัน สถานทูตและหน่วยงานอื่นๆ