แผนกฉุกเฉิน

DSC_0563_resize

แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลมิชชั่น ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน อันเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและพิการ หรืออุบัติเหตุต่างๆ และเราเตรียมความพร้อมทั้งด้านแพทย์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าในช่วงเวลาเร่งด่วนและฉุกเฉินสามารถให้การดูแลรักษาคนไข้ให้ปลอดภัยได้