ศูนย์สุขภาพสตรี

woman-clinic-from-mission

N/A

ให้บริการครบวงจรโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูตินรีเวช  ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปของสตรี และรักษาเฉพาะโรคของสตรี สถานที่และอุปกรณ์พร้อมให้บริการทุกวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ช็อกโกแลตซีสต์ คือ ถุงน้ำของรังไข่ ภายในซีสต์เป็นเลือดเก่าๆ ออกสีแดงน้ำตาลเหนียวๆ ดูเหมือนช็อกโกแลต

อ่านเพิ่มเติม...