ศูนย์ตรวจสุขภาพ

dsc_9856p_resize.jpg

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลมิชชั่นให้บริการตรวจสุขภาพร่างกายหลากหลายโปรแกรมตามช่วงอายุและความเหมาะสมของผู้เข้ารับบริการ

ตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้บริหาร พนักงาน แบบรายเดี่ยว รายกลุ่ม บริษัท โรงแรม โรงงาน  โรงเรียน สถานทูต / ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานสำหรับผู้บริหาร พนักงาน แบบรายเดี่ยว รายกลุ่ม บริษัท โรงแรม โรงงาน