ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น

16561779_xl

ท่านจะได้รับการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ ใส่ใจอย่างใกล้ชิด ทั้งทางด้านการดูแลสุขภาพ โดยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ และทางด้านกายภาพบำบัด โภชนาการบำบัด รวมถึงกิจกรรมบำบัด

นอกจากให้การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพแล้ว เรายังดูแลผู้ป่วยทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณโดยแผนกศาสนกิจของโรงพยาบาล

ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการพักฟื้นหลังการผ่าตัด โรงพยาบาลมิชชั่น เปิดให้บริการรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการพักฟื้นหลังการผ่าตัด

อ่านเพิ่มเติม...