คลินิกต่อมไร้ท่อและเบาหวาน

endocrinology-diabetes-clinic-from-mission

N/A

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติในการผลิตฮอร์โมนอินซูลินของตับอ่อน ทำให้มีระดับอินซูลินไม่เพียงพอในการเปลี่ยนน้ำตาลในกระแสเลือดให้เป็นพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ห่วงใยใส่ใจผู้ป่วยเบาหวาน

อ่านเพิ่มเติม...

โปรแกรมตรวจคัดกรองและติดตามโรคเบาหวาน

อ่านเพิ่มเติม...