คลินิกจิตเวช

psychiatry-clinic-from-mission

คลินิกจิตเวชของโรงพยาบาลมิชชั่นให้การประเมินผลและการรักษาความผิดปกติทางจิตและปัญหาสุขภาพจิตและความผิดปกติของการเรียนรู้ในเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่

การประเมินผลการให้คำปรึกษาและการรักษา: ปัญหาทางจิต, ปัญหาพัฒนาการล่าช้า, ปัญญาอ่อน, ความผิดปกติของการรับประทานอาหาร, ความผิดปกติของพฤติกรรม

อ่านเพิ่มเติม...