คลินิกส่องกล้องเพื่อการวินิจฉัยและการผ่าตัดผ่านกล้อง

mis

ในปัจจุบันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นการส่องกล้องเพื่อวินิจฉัย ตรวจอวัยวะต่างๆ ช่วยให้การวินิจฉัยโรคมีความแม่นยำและรวดเร็ว ทางคลินิกส่องกล้องเพื่อการวินิจฉัยและการผ่าตัดผ่านกล้องโรงพยาบาลมิชชั่น  พบว่ามีข้อดีกว่าอย่างชัดเจน ในเรื่องของแผลผ่าตัดที่เล็กมาก การเสียเลือดน้อย ฟื้นตัวเร็ว

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช คำตอบที่ลงตัว แผลเป็นเล็กกว่า เจ็บน้อยกว่า กลับบ้านเร็วกว่า

อ่านเพิ่มเติม...

การผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าผ่านกล้องแนวใหม่โดยใช้เอ็นมาทดแทนสองเส้นและการผ่าตัดส่องกล้องในข้อ (Arthroscopic Surgery)

อ่านเพิ่มเติม...