คลินิกศัลยกรรมความงาม

cosmetic-surgery-clinic-from-mission

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงาม (Cosmetic Surgery Clinic) โรงพยาบาลมิชชั่น ให้บริการผ่าตัดเพื่อความงามโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขรูปลักษณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยผู้รับบริการสามารถรับคำปรึกษา สอบถามปัญหาข้อสงสัย และร่วมวางแผนกับแพทย์ เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปตามความสมัครใจและบนความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้รับบริการจะได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับคำปรึกษาและสามารถสอบถามข้อกังวลได้อย่างเต็มที่ จนกว่าจะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ

ความกังวลเหล่านี้ที่ทำให้ท่านไม่มั่นใจ ไม่มีความสุข และคิดว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของท่านหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม...