คลินิกฝังเข็ม

Image

การฝังเข็มเป็นศาสตร์แพทย์แผนจีนเพื่อการบำบัดในการรักษาโรคและกลุ่มอาการอันเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพ ดังนั้นการฝังเข็มจึงเป็นศาสตร์ทางเลือกได้รับความนิยมและเป็นทางออกให้กับหลายโรค

การฝังเข็มเป็นศาสตร์เพื่อการบำบัดที่ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกและ FDA ว่ามีประสิทธิผลในการรักษาโรค อาการและกลุ่มอาการอันเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพได้มากมาย

แพทย์คลินิกฝังเข็ม

โปรแกรมฝังเข็ม