คลินิกทางเดินอาหารและตับ

upper-gi-hepetobililiatry-from-mission

ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนทั่วไปอาจจะเรียกได้ว่าเกิดขึ้นกับระบบทางเดินอาหารมากที่สุด เนื่องจากระบบทางเดินอาหารทำหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายและขับถ่ายของเสีย ซึ่งแต่ละคนมีพฤติกรรมการกินที่แตกต่างหลากหลายมาก ปัญหาจึงเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ

อาการที่พบบ่อยในกลุ่มอาการของโรคระบบทางเดินอาหาร ผลของโรคระบบทางเดินอาหารมักมีอาการเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับอาการตกเลือด และอาการอึดอัดแน่นท้อง

อ่านเพิ่มเติม...

การทำเอกซเรย์กระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ (X-RAY GASTRO-INTESTINAL TRACT) / คำแนะนำในการเข้ารับการรับการผ่าตับ

อ่านเพิ่มเติม...