คลินิกดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

cancer-center-from-mission

คลินิกดูแลผู้ป่วยมะเร็งมิชชั่น  ให้บริการดูแลรักษาโรคมะเร็งวางแผนการรักษา ผ่าตัด ติดตาม  อย่างครอบคลุม โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา

ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ