ศูนย์กระดูกสันหลัง

spine-center-from-mission

ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลมิชชั่น ให้บริการตรวจรักษาอาการปวดหลัง ปวดคอ ได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกคอ หลัง โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน ผ่าตัดกระดูกสันหลังฯ