ติดต่อโรงพยาบาลมิชชั่น

430 ถ.พิษณุโลก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 
ศูนย์บริการลูกค้า

คุณ มิว มิน ทุน
โทรศัพท์ : 02- 282-1100
โทรสาร : 02- 280-0441
ฉุกเฉิน : 02-282-1177
การนัดผู้ป่วยนอก : 02-282-1100 ต่อ 0
การนัดทันตกรรม : 02 -282-1100 ต่อ 276-8
การนัดทั่วไป : นัดหมาย

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Directions

maps-directions-big