นพ. สันติสุข ผูกจิต

santisuk 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

General Practitioner, Faculty of Medicine, Southwestern University

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

เวชปฏิบัติทั่วไป

ชั่วโมงคลินิก:

วัน เวลา คลินิก
จันทร์ - ศุกร์ 18.30 - 06.30 แผนกฉุกเฉินและประกันสังคม