นพ.สุกัลย์ นิลวรางกูร

Dr. Sukan Large

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

อายุรศาสตร์

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

อายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ชั่วโมงคลินิก :
วันเวลาคลินิก
จันทร์ - ศุกร์10:00 - 20.00แผนกประกันสังคมและแผนกฉุกเฉิน