นพ.สุกัลย์ นิลวรางกูร

Dr. Sukan Large

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

อายุรศาสตร์

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

อายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ชั่วโมงคลินิก :
วันเวลาคลินิก
จันทร์ , อังคาร , พฤหัสบดี08:00 - 16.00อายุรกรรมหัวใจ
พุธ08.00 - 20.00อายุรกรรมหัวใจ
ศุกร์12.00 - 20.00อายุรกรรมหัวใจ