พญ.มงคลธิดา อัมพลเสถียร

Dr. Mongkontida Umphonsathein Small

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

อายุรศาสตร์-ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

  • อายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
  • อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม รพ.จุฬาลงกรณ์

ชั่วโมงคลินิก :

DayTimeClinic
อังคาร17.00 - 20.00อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
พฤหัสบดี17.00 - 20.00อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม