นพ.ชลภิวัฒน์ ตรีพงษ์

chonpivat 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

ประสาทวิทยา

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

ประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อังคาร17.00 – 20.00อายุรกรรมสมองและระบบประสาท