นพ.ชัยชาญ ดีโรจน์วงศ์

chaicharn 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและบอตาริซึม

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

อายุรศาสตร์ รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อาทิตย์08:00 – 10:30อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ, ไขมันในเส้นเลือด หน่วยโรคเบาหวาน ไทรอยด์
พุธ16:00 – 18:00อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ, ไขมันในเส้นเลือด หน่วยโรคเบาหวาน ไทรอยด์