นพ.นิค วอลล์เทอรส์

nick 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

พบ. โลมา ลินดา มหาวิทยาลัยแพทย์, สหรัฐอเมริกา

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

  • เวชศาสตร์ครอบครัว,สหรัฐอเมริกา
  • เวชศาสตร์ครอบครัว

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
จันทร์, พุธ, พฤหัสบดี 09.00 - 17.00อายุรกรรมทั่วไป
อังคาร09.00 - 20.00อายุรกรรมทั่วไป
ศุกร์09.00 - 12.00อายุรกรรมทั่วไป
อาทิตย์12.00 - 18.30อายุรกรรมทั่วไป