นพ.ไย ประกาศ ชุนตีวาลี

jai prakash 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

อายุรกรรม

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต Banaras Hindu University, India

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

เวชศาสตร์ครอบครัว

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
จันทร์, พฤหัสบดี08:00 – 15:00อายุรกรรมทั่วไป
พุธ08.00 – 17.00อายุรกรรมทั่วไป
อังคาร, ศุกร์08:00 – 14:00อายุรกรรมทั่วไป
อาทิตย์ ที่ 1, 2, 308:00 – 14:00อายุรกรรมทั่วไป
อาทิตย์ ที่ 408:00 - 12:00อายุรกรรมทั่วไป

 

 

หมายเหตุ:

แพทย์งดการออกตรวจ วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 17:00 – 20:00 น.