นพ.กำธร จิรชีวิน

kamton 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

อายุรกรรมประสาทวิทยา

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต Lyceum Northwestern University, Philippines

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

  • รพ.ศิริราช สาขา ประสาทวิทยา
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) เวชศาสตร์ครอบครัว ศิริราชพยาบาล

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อาทิตย์ ที่ 1, 2, 408.00 - 15.00อายุรกรรมสมองและระบบประสาท
อาทิตย์ ที่ 308.00 - 12.00อายุรกรรมสมองและระบบประสาท
จันทร์, ศุกร์06.30 - 12.00อายุรกรรมสมองและระบบประสาท
อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี06.30 - 15.00อายุรกรรมสมองและระบบประสาท