นพ.สมเกียรติ แซ่อึ้ง

somkiat 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

อายุรศาสตร์โรคเลือด

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.ศิริราช ม.มหิดล

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา รพ.ศิริราช

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
พฤหัสบดี17.00 – 19.00อายุรกรรมโลหิตวิทยา