นพ.สมคิด อุ่นเสมาธรรม

noimage

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

อายุรศาสตร์ทรวงอก

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

  • อายุรศาสตร์ ม.เชียงใหม่
  • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ รพ.ศิริราช

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อาทิตย์10:00 – 12:00อายุรกรรมทรวงอก