นพ.บุญชู ศรีชัยเวทย์

noimage

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.ศิริราช ม.มหิดล

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

  • อายุรศาสตร์ รพ.ศิริราช
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ รพ.วชิรพยาบาล

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อาทิตย์10:00 - 17:00อายุรกรรมหัวใจ