นพ.วิชัย อังคเศกวินัย

wichai 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

อายุรศาสตร์ รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อาทิตย์ ที่ 2, 408.00 – 11.00อายุรกรรมหัวใจ
จันทร์, อังคาร08.00 – 17.00อายุรกรรมหัวใจ
พุธ08.00 – 12.00อายุรกรรมหัวใจ
พฤหัสบดี, ศุกร์ (เฉพาะนัด) 08.00 – 17.00อายุรกรรมหัวใจ
   

หมายเหตุ:

แพทย์งดการออกตรวจ วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 06:00 – 12:00 น.