นพ.ธนพล โอฬาระชิน

noimage

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

อายุรศาสตร์ รพ.ศิริราช

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
--อายุรกรรมหัวใจ