พญ.อุเบกขา ชุมคง

ubekkha 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

เวชปฎิบัติ-ฉุกเฉิน

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาน์เวสเทอร์น ประเทศฟิลิปปินส์

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

 

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อังคาร, ศุกร์24 ชม.แผนกห้องฉุกเฉิน