นพ.รัชต์ วงศ์ตรังคพันธ์

ruch 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

ศัลยกรรมตกแต่ง รพ.รามาธิบดี

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อาทิตย์ (โทรเช็คล่วงหน้า)13:00 – 15:00ศัลยกรรมตกแต่ง