นพ.สุพัฒน์ วาณิชย์การ

supat 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

อายุรศาสตร์โรคไต

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

อายุรศาสตร์โรคไต รพ.ศิริราช

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อาทิตย์ (เฉพาะนัด)06:00 - 10:00โรคไต
จันทร์, พฤหัสบดี (เฉพาะนัด)07:00 - 08:00โรคไต