พญ.อัญชลี พงษ์สุวรรณ

anchalee 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

อายุรกรรม

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่

  • อบรมเฉพาะทาง รพ.พระมงกุฏเกล้า สาขาอายุรศาสตร์

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

เวชศาสตร์ครอบครัว

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
จันทร์-พฤหัสบดี07:00 – 16:00อายุรกรรม
ศุกร์07.00 - 14.00อายุรกรรม