พญ.ชุลีกร อิ้วตกส้าน

chuleekorn 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

กุมารเวชศาสตร์ อนุสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

  • กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

  • หนังสืออนุมัติ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อาทิตย์, จันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์08.00 - 16.00กุมารเวช