นพ.สมบัติ เทพรักษ์

sombat 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

กุมารเวชกรรม

ภาษา:

ไทย, อังกฤษไทย

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

กุมารเวชศาสตร์ รพ.ศิริราช

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อาทิตย์ 08.00 - 16.00 กุมารเวช
พุธ 08.00 - 16.00 กุมารเวช