พญ.สุเจน ลิมปดนัย

sujane 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

กุมารเวช

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

กุมารเวชศาสตร์ อนุมัติสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อาทิตย์ 08.00 - 19.00กุมารเวช
จันทร์, พฤหัสบดี08.00 - 20.00กุมารเวช
อังคาร, พุธ08.00 - 16.00กุมารเวช