พญ.สุรีรัตน์ จารุหทัย

sureerat 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อังคาร ที่ 1, 3 (เฉพาะนัด)17:00 – 19:00โรคมะเร็ง