นพ.ศุภศิษฏ์ จิรวัฒโนทัย

supasid 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.ศิริราช ม.มหิดล

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

ศัลยกรรมตกแต่ง รพ.เลิดสิน

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
เฉพาะนัดศัลยกรรมตกแต่ง