พญ.อังครัตน์ ศุภชัยศิริกุล

noimage

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

อายุรศาสตร์ โรคข้อและรูมาติสซึม

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

อายุรศาสตร์ โรคข้อและรูมาติสซึม รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
วันพุธ17:00 – 20:00อายุรกรรมและรูมาติสซึม