แพคเกจมิชชั่นโฮม

หมายเหตุ

  • หมดอายุ 31 ธันวาคม 2559
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า