สมัครประกันสังคม รพ.มิชชั่น

mission-2
mission-1

สิทธิประโยชน์

 • ส่วนลด 15 % สำหรับแพ็คเกจคลอด
 • ส่วนลด 5% เมื่อใช้บริการ ทันตกรรม ขูดหินปูน/ อุดฟัน/ ถอนฟัน
 • ส่วนลด 10% สำหรับฝากครรภ์
 • ส่วนลด 10% สำหรับญาติผู้ประกันตน (บิดา,มารดา,สามี,ภรรยา และบุตร) เมื่อใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เพียงแจ้งเลขบัตรประชาชนพร้อมชื่อผู้ประกันตน
 • โรงพยาบาลคู่สัญญาพร้อมรับต่อ อาทิ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามา ฯลฯ
  **โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการเลือกสถานพยาบาล**
 • สามารถใช้ร่วมกับประกันสุขภาพได้

หมายเหตุ ส่วนลดทุกรายการ ไม่รวมค่าแพทย์

สามารถ สมัคร/เปลี่ยน สถานพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 - วันที่ 31 มีนาคม 2560
โดยติดต่อหน่วยงานของท่าน หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด

เตรียมหลักฐานดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. บัตรประกันสังคม (ใบเดิม)

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

  

แพคเกจมิชชั่นโฮม

หมายเหตุ

 • หมดอายุ 31 ธันวาคม 2559
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่น

กิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2560

โรงพยาบาลได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล ภายใต้แนวคิดหลัก "แรงงานสตรียุคใหม่ ร่วมใจก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0" เพื่อให้สตรีตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง สามารถปรับตัวพัฒนาตนเองให้ทันโลก ทันเหตุการณ์ และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

โรงพยาบาลมิชชั่น ร่วมกับ มูลนิธิคริสเตียนเมดิคอล ของเซเว่นธ์เดย์แอดเวนติสท์ (Christian Medical Foundation of SDA) ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เรือนจำ จังหวัด ชลบุรี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมสัปดาห์แห่งการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2558

รพ.มิชชั่น ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์แห่งการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2558 ในวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 08.00-15.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 2 อาคาร 1 ธปท. สำนักงานใหญ่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ชีวิตสดใส ห่างไกลโรค" ครั้งที่ 9

รพ.มิชชั่นและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย กิจกรรม Walk Rally โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ชีวิตสดใส ห่างไกลโรค" ครั้งที่ 9 ที่ผ่านมา ณ รร.พินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท พัทยา

รวมบทความที่น่าสนใจ